Farinei dla Brigna

Farinei dla Brigna

Album e Testi

Farinei dla Brigna I

Tango a surpreisa

Farinei dla Brigna I

A i era sùl an sla plaia - beivìva 'n cocktail ad papaia
A i ava indòss in bèl pareo cùn na sigàla ed in sombrèro
A i era sùl cùi mè pensé
 
Ma 'n bel mument, ma propi bel tra 'n chichitava e n'autr usèl
e l'é rivaje na svedèisa Oh che visiun, ma che surprèisa!
a l'ha ciamami d'andé a balé
 
Sì, veui balé in tango surprèisa ansema a ti an sna pajassa distèisa...
"Voglio amarti così e poi anche cosà..."
Lass-mi pié 'l pass e 't vugrèi che scunquàss...
Va màch piàn che finima da bass!
 
A sùn stà pròpi in bèl gadàn - a i heu tucàlu cul mè man
A l'era nen in-a svedèisa. Che delusiùn, ma che surprèisa!
Che chichitava ch'a l'ava chiel.....

Sì, l'é propi 'n tango surprèisa travestì da bela biùnda svedèisa!
"Voglio amarti così..." Tu vuoi amarmi cosà...
't dàgh in bèrtass e 't vugrèi che scunquass!
Sta luntàn che 't finissi da bàss!

Indietro