Farinei dla Brigna

Farinei dla Brigna

Album e Testi

NUOVI BRANI

AM BIT A BALE'

NUOVI BRANI

STROFA:
GIUANAAAAA
A t’hei dimi “a ot e mesa t’hei d’amnimi a piè
Baica d’esi puntuàl che voeui nèn spetè”

(parlato a soggetto)
Ot e Vint sun rivà e ai-jeu sunà 'l ciuchìn
ti t'am dìsi "Troppo Presto, spèta 'n mumentìn"

(parlato a soggetto)
Dès e mesa sùn doi ùri che sun qui a spetè
da la f-nestra a sòrt so màri: "a le 'ndaia a caghè"

(parlato a soggetto)
A l'an dame del piciu fin-a i Farinei
L'è pusibul che a pruntèti i vada 'n pès parej

BRIDGE
Quanda ca’t gìru ‘l bali e i cojon ij fàn carlvè
T’hei da truvè ‘l sistema da stè ben
radiùs, paciùs, cuntènt,
c’at fassa nèn pensè ai to’ macuè.

RITORNELLO
e ëm bìtu a balè e ëm bitu a balè
cùn el màn avanti e cul bàs da drè
e ëm bìtu a balè e ëm bitu a balè
fin-a quand ‘l bali a piantu lì ‘d girè!

STROFA
ANDUMAAAAA
vag e ven da Palermo cun el me trator
aspetanda che ti ‘t finissi ad fè la manicure

(parlato a soggetto)
I bitu meno doi bocin a mangè na car ëd fèn
che te a biteti cùl braje che ta stan pì nèn

(parlato a soggetto)
A a fa prima me’ nëvod ad andè ‘n pensiùn
che ti a gavèti i bigudìn da cùla tèsta ëd mon

(parlato a soggetto)
A t’sij pròpi na ciampòrgnia sensa cognission
A lasèmi qui da fora a rabastè i cojon

BRIDGE
Quanda ca’t gìru ‘l bali e i cojon ij fàn carlvè
T’hei da truvè ‘l sistema da stè ben
radiùs, paciùs, cuntènt,
c’at fassa nèn pensè ai to’ macuè.

RITORNELLO
e ëm bìtu a balè e ëm bitu a balè
cùn el màn avanti e cul bàs da drè
e am bìtu a balè e ëm bitu a balè
e ëm fàs gnun prublema se a smìj 'n betè

e ëm bìtu a balè e ëm bitu a balè
cùn el màn avanti e cul bàs da drè
e ëm bìtu a balè e ëm bitu a balè
fin-a quand ‘l bali a piantu lì ‘d girè!

Quandi ca’t giru ‘l bali at peuri màc buteti a balè!!!

Indietro