Farinei dla Brigna

Farinei dla Brigna

Album e Testi

Farinei dla Brigna I

A Rio do Brasil

Farinei dla Brigna I

Jeo guidao ‘l pullman nèiro a Rio de Janèiro
andào a più non pòss, l'è andame giù da ‘n fòss
truveo ‘l carussèiro ch’am ràngia ‘s pullman qui
l’é dura, propi dura a Rio do Brasil…

Ma sì, l’é capitami anche a mi
perché truvé ‘n carusseo è propi dura da s-ciupeo!
E giào, a sun ciapam-lu ‘nt el gnào…
a-j eru tuti a balé a ca del carussé…

Pilutào ‘l mè batèo a Rio de Janeo
andào a cuntravent, s-ciupào ‘l bastiment!
Truveo ‘l carpentèiro ch’am rangia  ‘s batèl qui
l’é dura, propi dura a Rio do Brasil…

Ma sì, l’é capitami anche a mi
perché truvé ‘n carpenteo
è propi dura da s-ciupeo!
E giao, a sun ciapam-lu ‘nt el gnao…
a-j eru tuti a balé a ca del carpenté…

Indietro