Farinei dla Brigna

Farinei dla Brigna

Album e Testi

Farinei dla Brigna I

Vint ani fa

Farinei dla Brigna I

Vava andem-na via da qui.
I heu pensaie mach l’auter dì.
A sun sta na vita luntan
per in toch ed pan, per fé dij sold.
Quand ch’a vugh in trenu ch’el part , a mi ‘m pians el cheur….
Quasi, quasi part anche mi, ma sì, ma peui….

Pensa che al pais si dì qui
i sun fin-a ij pèrsi fiurì
E mi ‘nveci sun beli  ‘ndà,
a sun s-ciupà per fé dij sold.
Sima partì ‘n quarta, ma adess sun fermasse ij beu.
Vanta cuntentesse e andé anan. E pensé che mi….

Mi vint ani fa sun partì
cun na veuja andoss da s-ciapé tut e andé drit
andua ch’am purtava mia gioventù.

Vava andemna via da qui.
I heu  pensai mach l’ater dì,
ma se ‘l temp a passa per tuc,
per mi che sun veg, a cur pì fort.
E se vugh in giuvu ch’al part e mi, e mi a-i cur d’apress
peui  lu guard andes-na luntan e pens che mi....

Mi vint ani fa sun partì
cun na veuja andoss da  s-ciapé tut e andé drit
andua ch’am purtava mia gioventù.
Mi vint ani fa a sun sta
un ch’a l’ava ‘n dèn na forsa, na grinta che peui
sun andas-na cun la mia gioventù.

Indietro